MŮŽEŠ PODNIKAT

Objednávka semináře MŮŽEŠ PODNIKAT

Vyplněním tohoto formuláře objednáváte seminář spolku MŮŽEŠ PODNIKAT pro školu ZDARMA.

Můžete objednat i několik seminářů. Pro každý seminář vyplňte prosím nový formulář.

Jméno a příjmení kontaktní osoby, která za školu objednává.
Telefon pro urychlení kontaktu.
Oficiální název školy.
Přesná adresa školy: ulice, číslo popisné a město.
Zde vyplňte počet studentů, kteří se semináře zúčastní.
Navrhněte první termín.
Navrhněte druhý termín.
Navrhněte třetí termín.
Sem prosím napište časové možnosti, př. 8:00 - 12:00 hod. Plus případně poznámku seminář online.
nahoru