Podnikatel

Inspirujeme studenty k podnikavosti

Martin Rejhon

= v programu od: 22. 10. 2020

= oslovených studentů: 152

= absolvovaných seminářů: 4

Čtyři otázky a odpovědi:

V čem je Vaše tajemství úspěchu?

Především nejsem zcela přesvědčen, že mohu hovořit o úspěchu. Čím se úspěch měří ? Penězi ? Osobní spokojeností ? Společenským kreditem nebo uvedením v publikaci „Who is who“ ? Asi nejblíž definici úspěchu je fakt, že dělám práci, kterou mám opravdu rád, v jejíž smysl věřím a umožňuje mi osobní svobodu. Tajemstvím mého úspěchu je snaha neustále na sobě pracovat. Ještě ve 52 letech jsem se rozhodl vystudovat MBA studium v oboru „soft-skills management“ a důvodem byla šance se profesně ještě dál posunout, obohatit metodologii a porovnat se s dalšími „studenty“. I po úspěšném dokončení studia MBA se snažím přes nejrůznější zdroje získávat nové poznatky z andragogiky (vzdělávání dospělých), účastním se odborných konferencí a setkávám se s kolegy z oboru. Tajemství úspěchu: na vzdělávání a seberozvoj není nikdy pozdě.

Vaše manažerské zásady?

Mojí zásadou je otevřenost v jednání a férová zpětná vazba. Pokud se mi něco nelíbí, mám právo vyslovit nesouhlas a navrhnout jiné řešení. Je pochopitelné, že tento asertivní přístup sebou bere riziko, že občas narazím na nepochopení, na druhou stranu jsem si jistý, že dělám maximum, abych uspěl s mým cílem. Oceňuji pevné přátelské vztahy a již řadu let neopírám své podnikání o smlouvy v klasickém pojetí. Pokud si vystačím s podáním ruky, je věc vyřešená, někdy situace vyžaduje přece jen potvrzení zakázky například objednávkou ze strany klienta. V mé podnikatelské branži jde především o osobní vztahy, řada mých klientů se mnou spolupracuje více než 15 let … pokud odvádím dobrou práci a jednám slušně a férově, nemají důvod měnit …

Proč se zapojujete do programu MŮŽEŠ PODNIKAT?

Jsem původním povoláním pedagog a vždy mne zajímaly „alternativní přístupy ve školství“. Měl jsem možnost pracovat s prvky jenské a waldorfské pedagogiky a vždy jsem měl pocit, že edukace by měla být spjata více s prvky her, praxí, interakcí, zážitků … od okamžiku, kdy jsem se octnul v oblasti HR poradenství a andragogiky, věděl jsem, že musím vyzkoušet tuto cestu. Přes osvědčenou metodiku společností Dynargie a Krauthammer, pro které jsem měl možnost pracovat, jsem dospěl k mému vlastnímu přístupu, jenž je založen na vysoce interaktivním přístupu k účastníkům mých tréninků. Protože dominantním tématem mých projektů je „komunikace / při vedení lidí, týmové spolupráci, v obchodu, projektech … tak chci zásady efektivní komunikace připomenout i ve školách. Pokud chci dosáhnout nějakého cíle, splnit si sen, měl bych umět komunikovat, prosazovat se, mít zdravou sebedůvěru a zároveň schopnost rozpoznat situace, kdy je výhrou mlčení … to je důvod, proč chci sdílet své zkušenosti jak trenéra komunikace, manažera HR, otce dospělých synů a čerstvého dědečka … všechny tyto role mohou být zajímavé.

Co byste doporučil(a) mladým lidem, kteří chtějí uspět?

Odvahu !! Jedině odvaha je vlastnost, která nám přinese poznání i v okamžicích prohry znovu vstát, podívat se zpět s možností odhalit příčiny a jít opět dopředu za finálním úspěchem.

Zpětná vazba ze seminářů řečníka

Obchodní akademie Praha, s.r.o., Praha 9 Satalice, Vinořská 163,Praha 9 Satalice

30. 5. 2022 10:00
Forma semináře: prezenční
1. řečník: Martin Rejhon
2. řečník: Marcela Hrubošová

.
příběh ze soukromého života
reálné příběhy ze života
Všechno
Bylo zajímavé setkat se s podnikateli a poslouchat jejich příběhy
Že se lidé pohybují v tolika rozdílných pracovních sektorech
Celkově mě zaujal život druhého řečníka.
Zaujal mě podnikatelský život druhého řečníka
J
Že první způsob podnikání a první příjem byl z půjčování bot. Potvrdila a rozšířila se mi informace, že k dosažení cíle nestačí jen snít o tom, ale mít vizi, plán a jasno v tom, co chci dělat.

1 2 3 Poslední »

Podcasty MŮŽEŠ PODNIKAT

Poslechněte si podnikatelské příběhy řečníků